Impacte tributari de la moratòria en els lloguers amb l’Covid

alquiler-vivienda-covid

La complicada situació econòmica provocada pel Covid-19 ha tingut els seus efectes sobre els lloguers. El pagament de l’lloguer per a moltes famílies s’ha convertit en un problema a l’veure reduïts els ingressos per l’aturada econòmica.

Davant d’aquesta situació, el govern va aprovar al març els reials decrets RD 11/2020 i 15/2020 per flexibilitzar els pagaments dels lloguers. Aquests decrets afecten tant a persones físiques com jurídiques que siguin arrendatàries d’habitatge habitual o subjectes de contractes d’arrendaments per a ús diferent al d’habitatge.

La moratòria de lloguers

La moratòria en els lloguers va destinada a aquells inquilins que s’han vist incapaços de fer front a el pagament de l’lloguer amb el coronavirus. Els decrets recullen conveniència per part d’arrendataris i arrendadors d’establir mesures d’exoneració o moratòria del deute per lloguer durant aquest període. Però totes aquestes mesures tenen efectes tributaris.

La moratòria en l’arrendament d’habitatge ha de ser informada l’Agència Tributària de manera que quedi acreditat l’acord a què hagin arribat propietari i inquilí, ja sigui de moratori o d’exoneració del lloguer. D’aquesta manera, queden comunicades les noves condicions que afectessin el pagament dels impostos corresponents.

Si no és així, la moratòria dels lloguers no implicarà canvis en l’obligació tributària de l’propietari.

Lloguers a època de Covid19

Cal distingir dos supòsits en el lloguer durant el Covid. Si l’acord implica l’exoneració de quotes o si es tracta d’una moratòria. En el primer cas, els impostos només seran exigibles en el següent moment acordat en el qual es produeixi el pagament del lloguer i no per les quotes exonerades. En el cas de moratòria de lloguer, simplement es produirà un ajornament dels impostos a el moment en què es produeixi el pagament efectiu del lloguer. Perquè es pugui reportar l’impost d’aquesta manera es fa imprescindible la comunicació de l’acord de moratòria a l’Agència Tributària.

D’aquesta manera, la moratòria del deute de lloguer s’ha convertit en una eina que pot mitigar els efectes de l’Covid-19 en l’economia de molts inquilins i evitar una cadena d’impagaments per als propietaris.

El pagament de lloguer amb el coronavirus ha suposat un seriós problema per a molts inquilins.

Per això, calia una solució que permetés flexibilitzar els pagaments mantenint els drets de les dues parts. La moratòria en l’arrendament d’habitatge durant aquest període ha permès mantenir la major part de contractes i ha establert un marc regulador per fer possibles els canvis i ajustos necessaris pel que fa als impostos aplicables.

Cal destacar, en tot cas, que aquestes mesures són aplicables sota certes condicions que varien en funció de l’tipus de propietari de l’immoble, de la situació personal i laboral de l’inquilí, de la situació de l’contracte. Tot això queda definit en els dos decrets esmentats i que desenvolupen en detall les mesures que afecten el pagament de l’lloguer durant el covid, així com els efectes tributaris de les mateixes.


Tens algun dubte?

Per a qualsevol consulta que tinguis pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Compare listings

Compare
Call Now Button