Es pot convertir un local en habitatge?

Se puede convertir un local en vivienda

En la situació actual és habitual que els propietaris de locals comercials a Barcelona vegin els seus actius parats, ja que el comerç minorista està travessant una situació complicada. Per evitar que aquests locals es quedin buits, és possible tornar a rendibilitzar-los amb una reconversió; és a dir, convertint els locals comercials en habitatges.

Es pot convertir un local en habitatge? Sí, es pot, sempre que tinguem en compte una sèrie de requisits perquè tot s’ajusti a la legalitat. A continuació t’expliquem com convertir un local comercial en habitatge.

Tràmits per a convertir un local en habitatge

Per convertir un local comercial en habitatge, abans haurem de realitzar una sèrie de tràmits. Aquests poden variar depenent del municipi en el qual ens trobem però, en termes generals, aquests són els tràmits que necessites per convertir un local en habitatge:

  • Pagar la llicència de canvi d’ús.
  • Comptar amb una cèdula d’habitabilitat.

Se puede convertir un local en vivienda

Amb aquests dos tràmits principals podrem convertir una oficina o local comercial en un habitatge habitable de forma totalment legal, tot després d’haver realitzat les obres pertinents i haver formalitzat un canvi d’ús a l’ajuntament de la ciutat.

Això significa que també cal presentar un projecte de canvi d’ús. Per a això, és imprescindible que un arquitecte redacti el projecte de canvi d’ús de local mitjançant un document que especifiqui els treballs a realitzar i on es deixi clar que es compliran totes les normatives d’habitatge en vigor.

El projecte de canvi d’ús ha de contemplar el compliment de normatives d’accessibilitat, habitabilitat i prevenció d’incendis, així com unes certes normatives que poden variar depenent de la ciutat i de la comunitat autònoma on es presenti.

Abans de redactar el projecte, hem d’assegurar-nos que l’edifici on faràs el canvi d’ús accepti més habitatges. Per exemple, pot donar-se el cas que els estatuts de la comunitat de veïns així ho impedeixin, o que en algunes zones existeixin limitacions sobre aquest tema. Per cerciorar-nos d’això, el més recomanable és consultar el pla d’ordenament urbanístic municipal de la ciutat on es trobi el local i parlar amb l’administrador de l’edifici o amb el president de la comunitat.

Requisits per convertir un local en habitatge

Com hem esmentat, els requisits poden variar depenent de la ciutat i de la comunitat autònoma on vulguem fer el canvi d’ús. No obstant això, existeixen alguns requisits bàsics que hem de tenir en compte a l’hora de redactar el projecte:

  • Ha d’existir un mínim de façana per convertir el local en habitatge. El mínim més comú és de tres metres, però pot variar.

  • L’alçada del local ha de ser major o igual a 2,5 metres, 2,2 metres en algunes ciutats.

  • L’immoble ha d’estar en sòl urbà.

  • L’immoble no pot superar la limitació d’habitatges per hectàrees ni cap altra barrera constructiva o tècnica.

Si després de comprovar la normativa veiem que el local s’ajusta a la mateixa de cara a un futur canvi d’ús, és recomanable disposar també d’un document de l’ajuntament on això s’acrediti. Aquest document es pot aconseguir en l’Oficina d’Urbanisme de l’Ajuntament.

És molt car convertir un local en un habitatge?

Si parlem dels tràmits legals, per convertir un local en habitatge, el seu cost sol rondar els 1.500€. D’altra banda, l’elaboració del projecte tècnic per part d’un arquitecte pot rondar entre els 1.000€ i els 1.500€.

Si parlem de la reforma en si, el cost és més variable depenent de múltiples factors, entre ells l’ambició de la reforma, així com de la situació del local. Per exemple, en alguns municipis, reformar un local de 50 metres quadrats per convertir-lo en habitatge pot rondar els 20.000€, però són xifres tan variables que no podem afirmar una quantitat fixa.

Avantatges de convertir un local en habitatge

Convertir un local en un habitatge habitable suposa diversos avantatges. Si ho utilitzarem com a habitatge propi, el principal avantatge és l’estalvi, ja que el preu de compra d’un local és de fins a un 50% més barat que el d’un habitatge, la qual cosa deixa un gran marge per realitzar grans reformes i pagar els impostos del canvi d’ús.

Si, d’altra banda, la idea és convertir el local en un habitatge habitable per llogar-la o com a residència turística, es converteix el local en un actiu molt rendible, una inversió que generarà beneficis assegurats a llarg termini.

Consells per convertir un local en habitatge

Per tenir èxit a l’hora de convertir un local en un habitatge habitable, és imperatiu que seguim alguns consells:

Informar-nos de la normativa local

El primer de tot és estar al corrent de tots els requisits per a convertir un local en habitatge, així com els documents necessaris per a iniciar el tràmit de reconversió, les taxes a abonar i altres dades d’interès, com els requisits mínims que haurà de complir l’habitatge una vegada acabada per a obtenir la cèdula d’habitabilitat i la llicència de primera ocupació.

Per informar-te, pots posar-te en contacte amb el servei d’habitatge de l’ajuntament o pots contactar amb professionals en el mercat immobiliari de Barcelona.

Conèixer les condicions d'habitabilitat a Barcelona

Segons la normativa catalana, per convertir un local en un habitatge a Barcelona aquest ha de tenir una superfície mínima de 36 metres quadrats amb uns 40 metres quadrats construïts. D’altra banda, l’Ordenança Municipal estableix que ha de fer un mínim de tres metres de separació entre les finestres de les estades principals que tindrà l’habitatge i l’edifici situat al davant.

Per part seva, la normativa regional i local estableix altres aspectes a tenir en compte i les normes canvien si el local està situat a nivell de carrer o és un semisoterrani, per exemple. Així, el millor per saber si el local compleix o no amb els requisits de reconversió és sol·licitar un informe de compatibilitat urbanística en l’Oficina d’Informació Urbanística.

Se puede convertir un local en vivienda

Obtenir la llicència d'obra i altres documents

Si convertim un local en habitatge, hem d’encarregar un projecte de reforma local i demanar la llicència d’obres majors a l’ajuntament. Amb el projecte d’obra també cal lliurar el projecte de Gestió de Residus que es generin durant les obres. Una vegada rebut el permís i pagades les quotes, podem iniciar les obres.

Obtenir la llicència de primera ocupació

L’últim pas és presentar un certificat de fi d’obra i abonar les taxes pròpies inherents a l’habitatge, així com les taxes d’escombraries i els impostos generats per les obres.

Fet això, emetem la cèdula d’habitabilitat, obtenim la llicència de primera ocupació i comuniquem al cadastre el canvi de valoració de l’espai. Això servirà per a ajustar el rebut de l’IBI.

Finalment, realitzem l’escriptura de l’habitatge davant notari i ja podem donar per finalitzada la reconversió de local a habitatge.

Què oferim a Administracions Hernández

Desde 1940, Administraciones Hernández se dedica a gestionar patrimonio inmobiliario, tanto alquileres, como compra venta de propiedades en la ciudad de Barcelona.

Cuenta con varios departamentos especializados, según las necesidades de cada cliente para ofrecer el mejor servicio posible en cada momento a cada uno de sus clientes, sea cual sea su interés personal.

Atención personalizada por parte de expertos en cada una de las materias relativas al sector inmobiliario. Una forma diferente de entender la gestión de alquileres. Dedicación y espíritu innovador… Administraciones Hernández es sin duda una elección a tener en cuenta en Barcelona.

Fincas administraciones hernandez

Tens algun dubte?

Si estàs interessat en conèixer la nostra feina, pots visitar el nostre lloc web

Compare listings

Compare
Call Now Button