Què passa si l’administrador de finques no compleix amb les seves obligacions?

Els administradors de finques són una peça clau en la gestió i organització de comunitats de propietaris, i són responsables de mantenir un control eficient dels aspectes econòmics, legals i tècnics d’aquestes.No obstant això, a vegades poden sorgir situacions en les quals l’administrador de finques no compleix amb les seves obligacions, la qual cosa pot tenir serioses conseqüències i requerir accions correctives.

Principals obligacions de l’administrador de finques

Com hem assenyalat, les obligacions de l’administrador de finques són múltiples i de diversa índole, principalment derivades de la Llei de Propietat Horitzontal. En aquest sentit, es poden aprofundir en algunes d’aquestes responsabilitats:

Què fer si l’administrador incompleix les seves obligacions?

Si es dona la situació que l’administrador de finques no compleix les seves funcions, els propietaris poden prendre una sèrie de mesures:

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres

Així, davant un possible incompliment per part de l’administrador, els propietaris no han de quedar-se de braços plegats. Al marge de les ja esmentades accions, poden adoptar-se altres mesures:

És fonamental que tots els propietaris estiguin al corrent de les obligacions de l’administrador de finques i dels procediments per a prendre mesures si aquestes no es compleixen. La gestió de la propietat comunitària és un assumpte de tots els residents i tots han d’estar preparats per a prendre mesures si l’administrador no compleix amb les seves obligacions.

Es pot cessar l’administrador de finques abans d’acabar el contracte?

El cessament d’un administrador de finques abans que finalitzi el seu contracte és una qüestió delicada. Segons la Llei de Propietat Horitzontal, la comunitat de propietaris pot destituir l’administrador per majoria simple en una junta de propietaris convocada específicament per a aquest propòsit.

En alguns casos, pot sorgir la pregunta: pot un administrador de finques renunciar? La resposta és sí, un administrador de finques pot renunciar al seu contracte en qualsevol moment, sempre que proporcioni un avís previ raonable a la comunitat de propietaris.

En conclusió, encara que la majoria dels administradors de finques compleixen amb diligència les seves obligacions, és important que els propietaris sàpiguen què fer si es troben amb un administrador que no està complint amb les seves funcions.

La comunicació, la denúncia i les accions legals són totes opcions vàlides, i en última instància, la comunitat de propietaris té la capacitat de cessar l’administrador si és necessari.

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres

Compare listings

Compare
Call Now Button