Qui es fa càrrec de posar rampes en la comunitat de veïns?

rampas en comunidad vecinos

La inclusió i accessibilitat són principis fonamentals en la societat actual. En aquest sentit, és important conèixer els procediments per a posar rampes en comunitats de veïns, que són un component essencial per a garantir la mobilitat de totes les persones, independentment de les seves capacitats físiques.

En una societat que valora cada vegada més la inclusió i l’accessibilitat, la instal·lació de rampes en les comunitats de veïns ha adquirit una importància central. Aquestes modificacions arquitectòniques són essencials per a garantir la mobilitat de totes les persones, independentment de la seva edat o de qualsevol discapacitat que puguin tenir.

Però quan es tracta de prendre mesures per a instal·lar aquestes rampes, qui és responsable? Quin paper juguen les normatives locals i nacionals? Com es financen aquestes millores?

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres

Persones que poden sol·licitar la instal·lació d’una rampa en la comunitat de veïns

La petició per a la instal·lació d’una rampa pot venir de diversos actors dins de la comunitat de propietaris:

És important recordar que, d’acord amb la Llei de Propietat Horitzontal, qualsevol obra que millori l’accessibilitat de l’edifici és considerada d’interès per a la comunitat i, per tant, pot ser sol·licitada per qualsevol propietari o inquilí.

És obligatori posar una rampa en la comunitat de veïns?

La qüestió de si és obligatori instal·lar una rampa en una comunitat de veïns pot dependre de diverses circumstàncies, però en termes generals, la normativa vigent a Barcelona i en tota Espanya estableix que l’accessibilitat ha de ser garantida en totes les propietats residencials.Aquesta normativa es basa en el Reial decret legislatiu 1/2013, que posa l’accent en la necessitat de garantir l’accessibilitat universal. Sota aquesta llei, si un propietari o inquilí amb discapacitat o major de 70 anys sol·licita la instal·lació d’una rampa, la comunitat de propietaris té el deure legal de realitzar les obres necessàries per a fer l’edifici accessible. Això s’aplica sempre que el cost total d’aquestes obres no excedeixi les quotes anuals ordinàries de la comunitat de propietaris.L’obligació d’instal·lar una rampa no es limita a situacions en les quals existeixin residents amb mobilitat reduïda o majors de 70 anys. Els edificis també han de ser accessibles per a les visites i per als residents temporals amb discapacitats. Per tant, la instal·lació de rampes en les comunitats de propietaris pot ser considerada una necessitat general i una bona pràctica en termes d’inclusió i accessibilitat.
rampas en comunidad vecinos

Quant als permisos per a la construcció d’una rampa, és important recordar que qualsevol obra d’aquest tipus ha de ser aprovada per la Junta de Propietaris. A més, poden requerir-se permisos d’obra de l’Ajuntament, depenent de la naturalesa i l’abast de les obres a realitzar. És essencial que tots els treballs es realitzin d’acord amb la normativa per a rampes en comunitats de veïns, i que la rampa s’instal·li correctament i segueixi les regulacions locals i nacionals per a garantir la seva seguretat i efectivitat.

En termes més generals, l’obligació d’instal·lar una rampa reflecteix el compromís més ampli de la nostra societat amb la inclusió i l’accessibilitat. En garantir l’accés fàcil i segur a totes les àrees d’una propietat, les comunitats de veïns poden fer una contribució significativa a aquest esforç, millorant la qualitat de vida de tots els residents i visitants.

Existeixen ajudes i subvencions per a instal·lar rampes en la comunitat de veïns?

Sí, existeixen diverses ajudes i subvencions destinades a millorar l’accessibilitat en edificis residencials. En el cas de Barcelona, l’Ajuntament i la Generalitat ofereixen subvencions per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en edificis d’habitatges.Aquestes subvencions poden cobrir una part significativa del cost de les obres d’accessibilitat, com la instal·lació de rampes. Per a sol·licitar aquestes ajudes, és necessari presentar un projecte d’obra que inclogui un informe tècnic i diversos pressupostos d’empreses de construcció.En conclusió, la instal·lació de rampes en comunitats de propietaris és una responsabilitat compartida i un deure en termes de garantir l’accessibilitat per a tots. Amb el coneixement adequat i el suport de les subvencions disponibles, aquest procés pot dur-se a terme de manera eficient i efectiva, beneficiant a tota la comunitat.

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres

Compare listings

Compare
Call Now Button