Les vesses en les comunitats de veïns

En el món de la propietat d’habitatges, és possible que et trobis amb una sèrie de termes i conceptes legals que poden resultar confusos. Un d’aquests termes és “vessa”, una paraula que pot causar una certa preocupació entre els propietaris d’una comunitat de veïns.

A continuació, abordarem alguns aspectes importants de les vesses en les comunitats de veïns a Catalunya, incloent-hi la seva definició, quan es poden aprovar, com es calculen i qui està obligat a pagar-les.

Què és exactament una vessa?

Una vessa és una quota addicional que els propietaris d’una comunitat de veïns poden estar obligats a pagar, a més de la quota ordinària de la comunitat.

Les vesses s’utilitzen per a cobrir les despeses extraordinàries que no estan coberts pel pressupost ordinari de la comunitat, com les obres de reparació o de millora de l’edifici.

Quan es pot aprovar una vessa?

L’aprovació d’una vessa sol dur-se a terme en una junta de propietaris. Segons la Llei de Propietat Horitzontal de Catalunya, es requereix l’aprovació de la majoria dels propietaris que, al seu torn, representin la majoria de les quotes de participació.

Per a les obres obligatòries, com les d’accessibilitat o conservació, no és necessari obtenir l’aprovació prèvia de la junta.

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres

Què ha de pagar cada propietari?

El càlcul de la vessa es basa en les quotes de participació de cada propietari, que es determinen en funció de la quota de propietat en la comunitat de veïns. Aquest coeficient s’estableix en l’escriptura de divisió horitzontal de l’edifici i s’utilitza per a determinar la quantitat que cada propietari ha de pagar per les vesses.

Cada propietari està obligat a pagar la seva part de la vessa, segons la seva quota de participació. Si un propietari es nega a pagar, la comunitat pot prendre mesures legals per a forçar el pagament. A Catalunya, el procés inclou un requeriment de pagament previ i, si no es paga, es pot iniciar un procediment judicial per a reclamar la quantitat deguda.

Pot haver-hi algú exempt de pagar vessa?

Per norma general, tots els propietaris estan obligats a contribuir a les vesses, ja que aquestes s’utilitzen per a mantenir i millorar la propietat comuna. No obstant això, en alguns casos, un propietari pot estar exempt de pagar una vessa si la despesa és per a un servei del qual no es beneficia. Aquesta exempció ha de ser aprovada per la junta de propietaris.

En relació al pagament d’una vessa a terminis, la possibilitat de fer-lo depèn del que s’acordi en la junta de propietaris. D’altra banda, cal destacar que, a Catalunya, segons la normativa vigent, les vesses de comunitat no desgraven en la declaració de la renda. És important estar al corrent de les possibles vesses abusives i saber que es pot impugnar una vessa si es considera que és excessiva o innecessària.
Neteja Copia el text

En resum, les vesses són una part essencial del funcionament de les comunitats de veïns. Encara que poden ser una font de conflicte, el seu correcte enteniment i gestió pot assegurar que les propietats es mantinguin en bon estat i que tots els propietaris comparteixin de manera justa les despeses de manteniment i millora. Recorda que en cas de dubte, sempre és recomanable buscar assessorament legal o professional.

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres

Compare listings

Compare
Call Now Button