Instal·lar plaques solars en la meva comunitat de veïns és posible?

Instalar placas solares en mi comunidad de vecinos

Instal·lar plaques solars en una comunitat de veïns suposa una alteració d’un element comú, tal com es recull en l’article 396 del Codi Civil i l’article 17.1 de la Llei de Propietat Horitzontal.

No obstant això, si es realitza aquesta instal·lació seguint la normativa vigent i complint una sèrie de requisits exigits, no hi haurà problema a l’hora d’instal·lar plaques solars en la comunitat de veïns.

Requisits per a les plaques solars en comunitats

Es poden instal·lar plaques solars en una comunitat de veïns sempre que aquesta compti amb l’espai o les condicions necessàries per a dur a terme aquesta instal·lació. Per a saber si és viable instal·lar plaques solars en una comunitat cal consultar a un professional perquè realitzi un estudi de viabilitat.

En general, hi ha tres tipus de terrats en les quals, segons la legislació, la instal·lació de plaques solars està permesa:

Instalar placas solares en mi comunidad de vecinos
  • Terrats d’edificis residencials sense problemes d’espai ni d’orientació.
  • Terrats d’edificis contigus, previ acord i si estan en un radi que no sigui superior als 500 metres.

  • Comunitats de veïns alienes si comparteixen 14 dígits de la referència cadastral com a mínim.

A més, per a instal·lar plaques solars en una comunitat, els veïns han d’estar conformes amb els següents punts:

  • Acord d’utilitzar un espai comunitari per a instal·lar les plaques solars.

  • Acord de participació econòmica.

  • Acord de repartiment de l’energia generada.

Això no significa que tots els veïns hagin d’estar d’acord. Si existeix el vot favorable d’un terç dels propietaris que, al seu torn, representin un terç de les quotes de participació, es podrà dur a terme la instal·lació, la instal·lació pot dur-se a terme. . Per part seva, aquells veïns que no estiguin interessats no estan obligats a participar. Si aquests veïns canvien de parer en un futur i volen beneficiar-se de la instal·lació de plaques solars, poden unir-se abonant la part proporcional de la instal·lació.

La decisió final haurà de quedar registrada en l’acta i s’haurà de garantir que el cost anual, descomptant les possibles subvencions o ajudes públiques que es percebin, no superi la quantia de nou mensualitats ordinàries de despeses comunes, com indica la Llei de Propietat Horitzontal.

Quant a la llicència d’obres, no és necessària a Andalusia, Balears, Catalunya o Extremadura, però el més recomanable és consultar-ho amb l’ajuntament de la ciutat en la qual es troba la comunitat de veïns per a sortir de dubtes.

Hi ha subvencions per a aquesta reforma?

Sí. Igual que ocorre amb les plaques solars per a habitatges unifamiliars, les comunitats de veïns poden beneficiar-se d’ajudes amb les quals s’aconsegueix un estalvi en la instal·lació d’entre un 40% i un 50%.

Instalar placas solares en mi comunidad de vecinos

Per a beneficiar-se d’aquestes subvencions cal complir les condicions estipulades en la Llei de Propietat Horitzontal: que el cost de la instal·lació no superi les dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes i que les obres comencin quan les subvencions cobreixin el 75% de l’import d’aquestes.

Què oferim a Administracions Hernández

Desde 1940, Administraciones Hernández se dedica a gestionar patrimonio inmobiliario, tanto alquileres, como compra venta de propiedades en la ciudad de Barcelona.

Cuenta con varios departamentos especializados, según las necesidades de cada cliente para ofrecer el mejor servicio posible en cada momento a cada uno de sus clientes, sea cual sea su interés personal.

Atención personalizada por parte de expertos en cada una de las materias relativas al sector inmobiliario. Una forma diferente de entender la gestión de alquileres. Dedicación y espíritu innovador… Administraciones Hernández es sin duda una elección a tener en cuenta en Barcelona.

Fincas administraciones hernandez

Tens algun dubte?

Si estàs interessat en conèixer la nostra feina, pots visitar el nostre lloc web

Compare listings

Compare
Call Now Button