Vols instal·lar un ascensor en la comunitat de veïns? Què has de saber?

Quieres instalar un ascensor en la comunidad de vecinos

En nombrosos edificis antics o d’escassa altura, els veïns s’enfronten al desafiament de pujar i baixar escales diàriament. Aquest fet pot resultar especialment onerós per a persones d’edat avançada, amb mobilitat reduïda o simplement per a aquells que, carregats amb la compra del supermercat, desitjarien comptar amb un ascensor.

Però què s’ha de tenir en compte en plantejar la instal·lació d’un ascensor en la comunitat de veïns? En aquest article es tractaran detalladament els passos a seguir i les qüestions a considerar.

Per què instal·lar un ascensor?

La idea d’instal·lar un ascensor pot sorgir per diverses raons, totes elles vàlides i orientades a millorar la qualitat de vida dels residents.

  • Increment de l’accessibilitat: facilita el trànsit de persones majors i d’aquelles amb mobilitat reduïda.
  • Revaloració dels habitatges: converteix els habitatges en una opció més atractiva per a futurs compradors o inquilins.
  • Millora del confort dels residents: simplifica el trasllat d’objectes pesats, com la compra, maletes o cotxets de bebè.
Quieres instalar un ascensor en la comunidad de vecinos

Requisits legals i administratius

Quieres instalar un ascensor en la comunidad de vecinos

La iniciativa d’instal·lar un ascensor ha de ser coherent amb unes certes regulacions legals i administratives que regeixen aquest tipus d’obres. És indispensable complir amb els codis de construcció locals i, en moltes ocasions, serà necessari sol·licitar un permís de construcció abans d’iniciar els treballs.

A més, és important recordar que la llei obliga les comunitats de propietaris a realitzar obres d’accessibilitat quan així ho requereixi algun veí amb discapacitat, o major de 70 anys, i sempre que el cost no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

Per a procedir amb la instal·lació de l’ascensor, generalment és necessari dur a terme una votació entre els propietaris dels pisos. Cada comunitat té les seves pròpies normes per a la votació, però habitualment es requereix una majoria dels vots.

Avaluació de la viabilitat

Abans de decidir si instal·lar un ascensor és viable, s’han de tenir en compte una sèrie de factors.

  • Espai i estructura de l’edifici: un edifici ha de comptar amb suficient espai i una estructura adequada per a suportar l’ascensor. En moltes ocasions serà necessari contractar un arquitecte o enginyer per a realitzar aquesta avaluació.
  • Impacte en les àrees comunes: la instal·lació de l’ascensor pot afectar les àrees comunes de l’edifici.
  • Reubicació de serveis: és possible que s’hagi de reubicar serveis existents, com a canonades o sistemes de cablejat.

Cost d'instal·lació i manteniment

El cost de la instal·lació d’un ascensor pot variar considerablement en funció de diverses variables, com la grandària de l’ascensor i la complexitat de la instal·lació.

No obstant això, a més dels costos inicials, és essencial tenir en compte les despeses de manteniment i reparació a llarg termini. Els propietaris dels pisos solen compartir aquests costos d’acord amb l’estipulat en els estatuts de la comunitat de propietaris.

Procés d'instal·lació

La instal·lació d’un ascensor és un procés complex i meticulós, que ha de dur-se a terme amb cura i professionalitat. El procés generalment es divideix en diverses etapes, cadascuna de les quals requereix una atenció i consideració particulars.

Preparació de l'espai

Abans que pugui començar la instal·lació, és necessari preparar l’espai on s’instal·larà l’ascensor. Això podria implicar l’eliminació d’estructures existents, la construcció d’una nova fossa d’ascensor o la preparació d’un buit en l’edifici. 

També pot requerir la reubicació de serveis existents, com a canonades i cablejat. Durant aquesta etapa, és crucial assegurar l’estabilitat i seguretat de l’estructura de l’edifici.

Selecció i instal·lació de l'equip

Una vegada que l’espai està preparat, se selecciona l’equip de l’ascensor apropiat. Aquest procés ha de tenir en compte la grandària i el pes de l’ascensor, així com el nombre de pisos que servirà.

Els components clau de l’ascensor, com la cabina, el sistema de corrioles, el motor i els sistemes de control, s’instal·len i s’asseguren en el seu lloc. Aquesta etapa del procés requereix de tècnics especialitzats i experimentats.

Inspecció i proves de seguretat

Després de la instal·lació, és essencial realitzar una sèrie de proves de seguretat per a assegurar que l’ascensor funcioni correctament i sigui segur per al seu ús. Això inclou la comprovació del funcionament de les portes, el sistema de frenat, la velocitat de l’ascensor i els sistemes d’emergència.

Aquestes proves han de ser realitzades per tècnics qualificats i, sovint, es requereix la certificació d’un inspector independent.

Finalització i posada en marxa

Una vegada que l’ascensor ha passat totes les proves de seguretat, es pot posar en marxa. Els últims ajustos i acabats es realitzen en la cabina i en les àrees adjacents per a assegurar un aspecte net i professional. Els residents i el personal de l’edifici han de rebre una formació adequada sobre com utilitzar l’ascensor de manera segura i eficient.

La instal·lació d’un ascensor és un projecte important que pot causar una certa pertorbació en l’edifici durant la seva realització. És important seleccionar a un proveïdor que sigui conscient d’això i s’esforci per minimitzar qualsevol molèstia durant el procés d’instal·lació.

Manteniment i operació de l'ascensor

Una vegada instal·lat l’ascensor, és important garantir el seu correcte funcionament a llarg termini. Això implica un manteniment regular, incloent-hi inspeccions i reparacions, i el compliment de totes les normatives de seguretat.

Els costos d’aquest manteniment, així com les responsabilitats associades, han de ser compartits entre els propietaris dels pisos, normalment mitjançant una quota de comunitat.

La instal·lació d’un ascensor pot aportar nombrosos avantatges als residents d’un edifici. No obstant això, és una decisió que ha de prendre’s després d’una acurada consideració i planificació. Amb la informació proporcionada en aquest article, els propietaris poden prendre una decisió informada que beneficiï a tota la comunitat de veïns.

Què oferim a Administracions Hernández

Desde 1940, Administraciones Hernández se dedica a gestionar patrimonio inmobiliario, tanto alquileres, como compra venta de propiedades en la ciudad de Barcelona.

Cuenta con varios departamentos especializados, según las necesidades de cada cliente para ofrecer el mejor servicio posible en cada momento a cada uno de sus clientes, sea cual sea su interés personal.

Atención personalizada por parte de expertos en cada una de las materias relativas al sector inmobiliario. Una forma diferente de entender la gestión de alquileres. Dedicación y espíritu innovador… Administraciones Hernández es sin duda una elección a tener en cuenta en Barcelona.

Fincas administraciones hernandez

¿Tienes alguna duda?

Si estás interesado en conocer nuestro trabajo, puedes visitar nuestra página web

Compare listings

Compare
Call Now Button