Com és el procés per cessar al president de la comunitat?

Proceso para cesar al presidente de la comunidad

Normalment, als propietaris no els agrada exercir el càrrec de president ja que s’entén que es tracta més d’una molèstia que un benefici, però la llei de propietat horitzontal és clara sobre aquest tema i tota persona que sigui propietària té l’obligació de ser president quan li toqui, tret que hi hagi motius de força major que ho impedeixin.

Però què ocorre quan el càrrec de president se li dona a un propietari que no compleix amb les seves obligacions com a tal o fa un mal ús del seu poder sobre els seus veïns? Es pot destituir aquest propietari com a president? T’ho expliquem a continuació.

Quines són les funcions d'un president d'una comunitat de veïns?

  • Convocar i presidir les reunions de la junta de propietaris

  • Representar a la comunitat judicial i extrajudicialment.

  • Elevar a públics els acords, si escau.

  • Vetllar pel bon funcionament de la comunitat i pel compliment dels deures del secretari i de l’administrador

  • Qualsevol de les altres funcions que estableixi la llei.

En una comunitat de veïns, les funcions que més exercirà el president, en general, són la primera i la quarta.

Cada quant s'ha d'escollir un nou president de la comunitat?

El càrrec de president de la comunitat dura un any i s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària següent al venciment del termini per al qual es va designar.

El president és triat en una reunió de la comunitat pels propietaris assistents. Algunes comunitats permeten que els propietaris es presentin voluntaris, mentre que unes altres tenen mecanismes interns d’elecció automàtica perquè el càrrec passi per tots els propietaris.

Proceso para cesar al presidente de la comunidad

Es pot destituir el president d'una comunitat de propietaris?

Sí, es pot. Es pot cessar o destituir el president d’una comunitat de propietaris per diferents motius, si bé la majoria dels mateixos estan relacionats amb un mal acompliment de les seves funcions.

Proceso para cesar al presidente de la comunidad

Motius per destituir un president de la comunitat de veïns

Els motius per a destituir el president d’una comunitat de propietaris són variats, encara que solen estar relacionats amb un mal acompliment de les seves funcions com a president de la comunitat.

Alguns motius pels quals destituir el president d’una comunitat de veïns són les següents:

  • Desídia

  • Abús de poder

  • Negligència

  • Deixadesa en les seves funcions, ergo, no complir amb les obligacions del càrrec

  • Fer un mal ús dels fons comunitaris

Aquests són només uns pocs exemples dels motius pels quals destituir el president d’una comunitat de propietaris.

Procés a seguir per a destituir el president de la comunitat

Per a destituir el president d’una comunitat de veïns, s’haurà de convocar una reunió tant pel vicepresident com pel 25% de propietaris, i on s’haurà d’elegir un nou president o fins i tot, l’adopció de mesures legals contra el propietari cessat del càrrec si hi hagués sospites de delicte.

Què oferim a Administracions Hernández

Des de 1940, Administracion Hernández es dedica a gestionar el patrimoniimmobiliari, lloguers, como compra venda de propietats a la ciutat de Barcelona.Compta amb diversos departaments especialitzats, segons les necessitats de cada client per oferir el millor servei possible en cada moment a cadscun dels seus clients, sigui quin sigui el seu interés personal.Atenció personalitzada per part d’experts a cadascuna de les matèries relatives al sector immobiliari. Una forma diferent d’entendre la gestió de lloguers. Dedicació i espíritu innovador… Administracions Hernández és sense dubte una elecció a tenir en compte en Barcelona.
Fincas administraciones hernandez

Compare listings

Compare
Call Now Button