Quines són les ajudes per a la rehabilitació de l’habitatge?

Ayudas economicas para hacer reformas

S’estima que a Espanya hi ha gairebé 10 milions d’habitatges que necessiten obres de rehabilitació, però només s’afronten una mitjana de 30.000 a l’any segons les dades oficials del Govern.

Per pal·liar aquest problema existeix el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia, que inclou una partida de més de 6 milions d’euros per a regeneració urbana entre 2021 i 2023. Però en què consisteixen aquestes ajudes per a la rehabilitació d’habitatges i com accedir a elles? L’hi expliquem a continuació.

Qui poden demanar ajuda per rehabilitar el seu habitatge?

A Barcelona, poden sol·licitar aquestes ajudes tots els propietaris o inquilins d’habitatges unifamiliars privats o edificis de propietat horitzontal de tots els municipis de l’àrea metropolitana, exceptuant Barcelona ciutat.

Els qui vulguin optar a aquestes ajudes deuran, també, complir els següents requisits:

• El sol·licitant ha de ser propietari o arrendatari de l’habitatge.

• L’ingrés anual de la unitat de convivència s’aplicarà segons la zona geogràfica on se situa l’habitatge i el nombre de membres de la unitat familiar segons la taula d’ingressos de referència en matèria d’habitatge publicades actualment d’acord amb les següents zones geogràfiques. Això no és aplicable per a actuacions de millores de mobilitat en habitatges, quan alguna persona resident presenti discapacitat igual o superior al 33% o tingui 65 anys o més.

• El sol·licitant ha d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb ens públics.
Ayudas economicas para hacer reformas

Quins edificids poden rehabilitar-se amb ajuda?

Podran rehabilitar-se amb ajuda tots els immobles que compleixin els següents requisits:

• Ser propietat privada unifamiliar o un edifici de propietat horitzontal.

• Estar situat en l’àrea metropolitana de Barcelona, excepte Barcelona ciutat.

• Haver estat construït abans de 2010, excepte per a millores energètiques i de sostenibilitat o d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge

• Ser d’ús residencial habitual i permanent de la persona propietària o inquilina segons empadronament. En el cas d’habitatges amb contracte de lloguer, es compliran les condicions establertes en la base de la convocatòria. En els casos dels edificis buits en propietat vertical, que s’hagin incorporat a la bossa de lloguer de la Generalitat o altres programes públics anàlegs.

• No haver rebut cap ajuda pública per a la mateixa mena d’actuació en els últims 10 anys.

• No haver sol·licitat ajudes públiques per a la mateixa actuació.

• Disposar de cèdula d’habitabilitat o sol·licitud de la mateixa prèvia la sol·licitud d’ajudes.

• Les obres han d’estar en disposició d’iniciar-se en un terme màxim de 4 mesos des de l’endemà de la sol·licitud d’ajuda, o d’un mes des de la concessió de l’ajudes, i s’han d’executar en un terme màxim de 8 mesos des del lliurament de la sol·licitud d’ajudes.

Com se sol·licita l'ajuda per rehabilitar l'habitatge?

Per sol·licitar l’ajuda per rehabilitar l’habitatge a Barcelona, només s’ha de presentar la documentació inicial a l’Oficina de l’Habitatge o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, l’IMPRÈS 1, conjuntament amb l’IMPRÈS 1B i documentació inicial detallada en DOCU 1 abans del 31 de desembre.

Ayudas economicas para hacer reformas

En presentar la sol·licitud, ja es poden iniciar les obres. Aquestes han d’iniciar-se en 4 mesos, sempre que la llicència municipal estigui vigent en tot moment des de l’inici fins a la fi de les obres. Si no es disposa d’aquest permís, s’iniciaran les obres en un termini màxim d’un mes des de la concessió del permís.

L’inici d’aquestes obres es comunicarà a l’Oficina de l’Habitatge o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana en un terme màxim de 30 dies naturals des de l’endemà d’aquest inici. Quant a la fi de les obres, es presentarà en un terme màxim de 30 dies naturals des d’aquesta fi juntament amb la documentació detallada en el DOCU 2, dades bancàries de l’IMPRÈS 2a i acord endossat d’ajudes de l’IMPRÈS 2B, de ser necessari.

Si compleix amb tots els requisits i vol optar a les ajudes del consorci però li sorgeixen dubtes, pot entrar en contacte amb el nostre equip de professionals. L’ajudarem a gestionar tot allò que necessiti per a sol·licitar aquestes ajudes de manera exitosa.

¿Qué oferim a Administraciones Hernández?

Des de 1940, Administracions Hernández es dedica a gestionar patrimoni immobiliari, tant lloguers, com compra venda de propietats a la ciutat de Barcelona.

Compta amb diversos departaments especialitzats, segons les necessitats de cada client per a oferir el millor servei possible a cada moment a cadascun dels seus clients, sigui com sigui el seu interès personal.

Atenció personalitzada per part d’experts en cadascuna de les matèries relatives al sector immobiliari. Una forma diferent d’entendre la gestió de lloguers. Dedicació i esperit innovador… Administracions Hernández és sens dubte una elecció a tenir en compte a Barcelona.

Fincas administraciones hernandez

Tens algun dubte?

Si estàs interessat en conèixer la nostra feina, pots visitar el nostre lloc web

Compare listings

Compare
Call Now Button