Qui es fa responsable de les humitats en una comunitat de veïns?

Quién se hace responsable de las humedades en la comunidad
Una de les problemàtiques més habituals d’una comunitat de veïns és la indesitjada aparició d’humitats. Això deslliga una pregunta: qui es fa responsable de les humitats en una comunitat de veïns?La responsabilitat de la reparació de la humitat és fàcilment distingible i dependrà de dos factors: el lloc d’origen de la pròpia humitat i la causa d’aquesta. Per a conèixer-ho, serà necessari un informe tècnic elaborat per professionals que reveli el motiu d’aquesta.

Causes de les humitats en una comunitat de veïns

Cal conèixer quins tendeixen a ser els focus de les humitats per a poder prevenir la seva aparició amb un bon manteniment. Les principals causes que ocasionen les humitats en una comunitat de veïns són les següents:
Quién se hace responsable de las humedades en la comunidad
  • Defectes constructius d’obra que poden fer que l’aigua de pluja es filtri.
  • Fissures en les parets.
  • Juntes o espais entre dues parts de la construcció que estan fetes de dos materials diferents.
  • Porositat dels materials.

Àrea comuna o privativa?

Quan apareixen danys en elements comuns, cal diferenciar si es tracta d’una àrea comuna o d’una àrea privativa, perquè això determinarà qui es fa càrrec de la reparació. Quina és la diferència entre ambdues? Les àrees comunes, recollides en l’article 396 del Codi Civil, són les instal·lacions de la comunitat: escales, façanes, portal, terrat i tots aquells espais que comparteixen ús i, per tant, responsabilitat.D’altra banda, un element privatiu és aquell que, sent comú, únicament el gaudeix un dels veïns, com podrien ser balcons i terrasses.

Qui es fa responsable de les humitats en una comunitat de veïns

En el cas de les àrees comunes, existeixen tres tipologies d’obligat compromís per a tots els veïns de la comunitat: humitats per capil·laritat, filtracions i condensació.
Les humitats per capil·laritat suposen filtracions del sòl i solen afectar soterranis i pisos de plantes baixes. Sorgeixen de les aigües subterrànies i s’infiltren fins a la part més baixa de l’edifici. En aquesta ocasió, serà la comunitat qui s’encarregui de la seva reparació.Les filtracions apareixen en forma de taca en les parets i murs i coincideixen en els punts en els quals s’uneixen materials de diferent naturalesa. La climatologia sol ser la principal causant, així com defectes en la construcció o fissures que apareixen en les canonades. De nou, seran sempre responsabilitat de la comunitat.
Quién se hace responsable de las humedades en la comunidad
Finalment, la condensació apareix en punts en la paret a causa del vapor d’aigua, a més de causar fongs i desperfectes en les parets. Les activitats domèstiques poc recomanables solen ser les responsables, a part de l’evident necessitat d’haver airejat l’estada.Així doncs, si la humitat apareix en les zones comunes és competència de la comunitat. No obstant això, existeixen casos menys clars que porten a confrontacions. Aquí s’ha de distingir en la mateixa instal·lació la part la responsabilitat de la qual correspon a la comunitat o a un propietari.

Què oferim a Administracions Hernández

Desde 1940, Administraciones Hernández se dedica a gestionar patrimonio inmobiliario, tanto alquileres, como compra venta de propiedades en la ciudad de Barcelona.

Cuenta con varios departamentos especializados, según las necesidades de cada cliente para ofrecer el mejor servicio posible en cada momento a cada uno de sus clientes, sea cual sea su interés personal.

Atención personalizada por parte de expertos en cada una de las materias relativas al sector inmobiliario. Una forma diferente de entender la gestión de alquileres. Dedicación y espíritu innovador… Administraciones Hernández es sin duda una elección a tener en cuenta en Barcelona.

Fincas administraciones hernandez

Tens algun dubte?

Si estàs interessat en conèixer la nostra feina, pots visitar el nostre lloc web

Compare listings

Compare
Call Now Button