Les principals obligacions fiscals d’una comunitat de propietaris

obligaciones-fiscales-comunidad-propietarios

En moltes comunitats de propietaris —sobretot en aquelles que no compten amb un Administrador de Finques Col·legiat— es desconeix l’existència de les principals obligacions fiscals d’aquesta comunitat. Aquestes obligacions afecten directament els representants legals de la comunitat de propietaris, per la qual cosa és important presentar-les davant Hisenda.

Com és sabut, el desconeixement no és una excusa vàlida per no complir amb aquestes obligacions, i no presentar-les pot comportar sancions amb interessos moratoris. A continuació enumerem quines són les principals obligacions fiscals d’una comunitat de propietaris.

Principals obligacions fiscals d'una comunitat de propietaris

obligaciones-fiscales-comunidad-propietarios

Model 347

El Model 347 és un document que no comporta més obligacions que la seva presentació, per la qual cosa no s’han de pagar tributs. La fi del Model 347 és el d’informar Hisenda sobre les relacions i operacions amb terceres persones, sempre que aquestes accions impliquin una retribució econòmica.

El Model 347 és de caràcter obligatori només si les transaccions són iguals o superiors a 3.005,06€ durant l’últim període; és a dir, si la suma de les transaccions supera aquesta quantitat. Es presenta de manera anual el mes de febrer.

Model 111 y Model 190

El Model 111 es presenta a Hisenda de manera trimestral sempre que es posseeixin factures d’algun treballador i/o proveïdor amb retenció d’IRPF. D’aquesta manera es declaren les transaccions econòmiques de la comunitat de propietaris.

El Model 111 es formalitza amb el Model 190, que és una declaració anual resumida del model anterior. El model 190 és de caràcter informatiu i es presenta de manera anual el mes de gener.

Declaració de l'IVA

En determinades circumstàncies, entre les obligacions fiscals de la comunitat de propietaris s’inclou la declaració trimestral de l’IVA, així com el resum anual de l’IVA. Això es presenta amb els Models 303 i 390, respectivament, que han de presentar-se entre l’1 i el 30 de gener.

Per realitzar aquesta gestió es precisa d’un registre de documents, ja que han de presentar-se les dades actualitzades. L’IVA es declara quan la comunitat lloga una de les seves zones comunes per a usos determinats com, per exemple, la instal·lació de cartelleria.

Aspectes a tenir en compte sobre les obligacions fiscals d'una comunitat de propietaris

Per dur a terme totes les obligacions tributàries de les comunitats de propietaris és necessari que l’associació disposi d’un Certificat Digital, perquè és la forma més immediata i senzilla de presentar els diferents models. A més, amb el Certificat Digital es rebran també les notificacions relatives a processos de resolució dels models presentats, de ser necessari.

També és important esmentar que les comunitats de propietaris estan obligades a declarar aquelles ajudes i subvencions rebudes per a la reforma i rehabilitació d’immobles. Per exemple, per a la instal·lació d’un ascensor en un edifici antic.

obligaciones-fiscales-comunidad-propietarios

Per descomptat, és molt important conèixer les principals obligacions fiscals d’una comunitat de propietaris per poder dur-les a terme; en cas contrari, podria incórrer-se en certes infraccions per incompliment. Afortunadament, l’Agència Tributària s’encarrega de publicar calendaris anuals per tal d’aclarir qualsevol dubte sobre els terminis.

Què oferim a Administracions Hernández

Desde 1940, Administraciones Hernández se dedica a gestionar patrimonio inmobiliario, tanto alquileres, como compra venta de propiedades en la ciudad de Barcelona.

Cuenta con varios departamentos especializados, según las necesidades de cada cliente para ofrecer el mejor servicio posible en cada momento a cada uno de sus clientes, sea cual sea su interés personal.

Atención personalizada por parte de expertos en cada una de las materias relativas al sector inmobiliario. Una forma diferente de entender la gestión de alquileres. Dedicación y espíritu innovador… Administraciones Hernández es sin duda una elección a tener en cuenta en Barcelona.

Fincas administraciones hernandez

Tens algun dubte?

Si estàs interessat en conèixer la nostra feina, pots visitar el nostre lloc web

Compare listings

Compare
Call Now Button