Es requereix algun tipus d’autorització administrativa per a segregar o agrupar el meu habitatge?

reformas-casa

Segregar un habitatge és una opció que es poden plantejar alguns propietaris bé per necessitat o bé per aconseguir que l’immoble tingui un major atractiu per als interessats en una possible compra. En altres ocasions pot interessar també l’agrupació d’habitatges en una sola de manera que dues propietats queden unides i figuraran com una sola a tots els efectes.

Permisos per poder realitzar qualsevol obra

Abans de realitzar qualsevol obra cal comprovar els permisos i requisits per realitzar aquestes accions i que vénen determinats en la llei de la propietat horitzontal. L’objectiu és que l’habitatge que resulti es pugui legalitzar sense problemes.

En concret, la llei de la propietat horitzontal recull la necessitat de sol·licitar una autorització administrativa per divisió horitzontal.

El mateix succeeix amb el permís per unir dos habitatges. Aquesta autorització ha de ser anterior a sotmetre la segregació a la comunitat de propietaris i ha de ser emesa per l’autoritat competent en cada jurisdicció, normalment Ajuntament o comunitat autònoma.

Necessitem el consentiment de la comunitat de propietaris?

El següent pas serà aconseguir el consentiment de la comunitat de propietaris. Ambdues actuacions afecten a la distribució de les quotes de propietat i necessitaran ser aprovades per la Junta de Propietaris per una majoria de 3/5 parts de l’total.

En cas que algun propietari entengui que els seus drets es veuen afectats, hauran de justificar el perjudici que suposadament pateixen per les modificacions.

Què més necessito per poder segregar o agrupar un habitatge?

En general aquests són els requisits que necessites per segregar un habitatge. En tot cas, hi ha la possibilitat que el títol constitutiu o fins i tot els estatuts de la comunitat recullin la possibilitat de segregació o d’agrupació d’habitatges. En aquest cas, hi ha més flexibilitat i es podria agrupar o segregar tant habitatges com locals sense adoptar cap acord de la comunitat de propietaris. Això sí, l’autorització administrativa seria sempre obligatòria, així com també l’acceptació de les noves quotes de participació per part dels propietaris si pateixen canvis.

En algunes ocasions s’han plantejat dubtes legals sobre les clàusules estatutàries que recullen la possibilitat de segregar un habitatge o que permeten l’agrupació d’habitatges. En concret, es va discutir si aquestes clàusules eren vàlides després dels recents canvis de la llei de la propietat horitzontal. En els casos plantejats es va determinar que si eren vàlides i per tant això agilitza els tràmits en les comunitats on es contempli aquesta possibilitat.

Per tant, per segregar un habitatge a Barcelona, oa qualsevol altra ciutat, serà sempre necessària l’autorització administrativa per divisió horitzontal. Igualment passa en l’agrupació d’habitatges. L’aprovació de les actuacions en la comunitat de propietaris serà necessària si els estatuts no recullen la possibilitat de segregació o agrupació i també sempre que les quotes de participació es vegin afectades.

En general, els canvis en els elements privatius de les comunitats de propietaris es veuen afectats sempre per la llei de la propietat horitzontal. D’aquesta manera es garanteixen els drets de tots els propietaris davant els supòsits de segregació o agrupació d’habitatges o locals. Cal recordar que, en tots els casos, l’autorització administrativa per divisió horitzontal ha de ser aprovada abans de portar l’assumpte a la junta de propietaris.


Tens algun dubte?

Per a qualsevol consulta que tinguis pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacte

Compare listings

Compare
Call Now Button