Estàs al corrent de les regles de neteja en la teva comunitat de veïns?

Estás al tanto de las reglas de limpieza en tu comunidad de vecinos

Mantenir netes les zones comunes d’una comunitat de propietaris no és només una qüestió de convivència; també respon a una normativa que estableix com ha de ser el manteniment i qui ha d’encarregar-se d’ell.

La neteja d’aquestes àrees és fonamental per a assegurar un entorn agradable i saludable per a tots els veïns. Però coneixes les regles que regeixen aquesta tasca?

En aquest article, desgranarem la normativa i les responsabilitats relacionades amb la neteja en les comunitats de veïns, sempre amb un llenguatge clar i directe.

Normativa i regulacions per a la neteja en comunitats de propietaris

La Llei de Propietat Horitzontal és la principal regulació que estableix les normes de convivència i els drets i obligacions dels propietaris en una comunitat. Encara que aquesta llei no detalla específicament les tasques de neteja, sí que estableix que és responsabilitat de la comunitat mantenir en bon estat les zones comunes. Això inclou, per descomptat, la seva neteja.

A més, cada comunitat de propietaris pot adoptar els seus propis estatuts o acords en les juntes de veïns, on s’especifiquen les normes de neteja i manteniment de les àrees comunes. Aquests acords han de ser respectats per tots els propietaris i poden incloure detalls sobre la freqüència de la neteja, la contractació de personal extern, o el repartiment de tasques entre els veïns.

Responsabilitats: qui està obligat a realitzar la neteja en la comunitat?

Per norma general, la responsabilitat de mantenir netes les zones comunes recau sobre la comunitat de propietaris en el seu conjunt. Això significa que, tret que els estatuts de la comunitat disposin el contrari, tots els propietaris contribueixen al cost de la neteja, ja sigui mitjançant la contractació d’una empresa de serveis o a través del pagament de quotes comunitàries que incloguin aquest servei.

La gestió d’aquestes tasques sol ser responsabilitat de l’administrador de finques o del president de la comunitat, els qui han d’assegurar-se que la neteja es realitzi d’acord amb el que s’estableix en els acords de la comunitat.

Participació dels veïns en la neteja de la comunitat: és possible?

Si bé la tendència més comuna és contractar serveis professionals de neteja, en algunes comunitats més petites o més integrades, els veïns poden optar per participar directament en aquestes tasques. Això pot ser possible si així s’acorda en junta de propietaris i s’estableix un sistema just i rotatiu per a distribuir les responsabilitats.

Si bé aquesta opció pot fomentar el sentit de comunitat i estalviar costos, també pot sorgir descontentament si alguns veïns senten que l’esforç no es reparteix equitativament o si la qualitat de la neteja no és l’adequada.

Aquests són alguns Consells per a una neteja efectiva en la comunitat:

La neteja de les zones comunes és un aspecte crucial per al benestar de qualsevol comunitat de veïns. Conèixer i respectar les normes establertes, així com participar de manera activa i responsable, ja sigui directament o a través de la contractació de professionals, garantirà un entorn net i agradable per a tots.En AdHernández entenem la importància d’aquest aspecte per a la convivència en comunitat i som aquí per a assessorar-te i ajudar-te en la gestió de la teva comunitat de propietaris.

¿Tienes alguna duda?

Contacta con nosotros

Compare listings

Compare
Call Now Button