Pot un inquilí realitzar obres de conservació i demanar compensació a l’amo?

Puede un inquilino realizar obras de conservación y pedir compensación al dueño

Viure de lloguer implica una sèrie de drets i obligacions tant per a inquilins com per a propietaris.

Una dels dubtes més freqüents es refereix a les obres de conservació en els habitatges de lloguer: pot un inquilí realitzar-les? I de ser així, pot demanar compensació a l’amo per aquests treballs?

Aquest article busca aclarir aquestes preguntes, secundant-se en la normativa vigent, per a oferir una perspectiva clara i directa sobre aquest assumpte.

Normativa sobre obres de conservació realitzades per inquilins en habitatges de lloguer

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), que regula els lloguers a Espanya, estableix clarament les condicions sota les quals els inquilins poden realitzar obres en l’habitatge que ocupen.

Segons aquesta llei, les reparacions necessàries per a conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat són, per norma general, responsabilitat del propietari. No obstant això, la LAU contempla situacions en les quals l’inquilí pot dur a terme unes certes obres, sempre que es compleixin determinats requisits.

Obligacions del propietari davant les obres de conservació realitzades per l’inquilí

Els propietaris han de garantir que l’habitatge es manté en condicions adequades d’habitabilitat. Això significa que, si sorgeixen necessitats de reparació que afecten la conservació de l’habitatge, el propietari és el primer cridat a actuar.

No obstant això, si el propietari no realitza les reparacions necessàries, la llei permet a l’inquilí realitzar-les, prèvia notificació al propietari i, en alguns casos, pot exigir el reemborsament o la compensació per aquestes obres.

Necessita l’inquilí el permís de l’amo per a fer obres en un habitatge de lloguer?

Per a obres menors, no sempre és necessari el permís exprés del propietari si no alteren l’estructura ni la configuració de l’habitatge. No obstant això, és aconsellable informar el propietari sobre aquestes obres per a evitar malentesos.

Per a obres majors, si les obres afecten l’estructura o canvien la configuració o l’ús de l’habitatge, l’inquilí ha d’obtenir el permís per escrit del propietari. Realitzar obres majors sense consentiment pot ser motiu per a la resolució del contracte de lloguer.

Qui paga les reparacions del pis realitzades per a la conservació de l’habitatge?

La resposta varia segons la naturalesa de les obres:

Abans de realitzar qualsevol obra, comunica les teves intencions al propietari. Un acord per escrit pot estalviar-te problemes en el futur. Guarda factures i contractes de les obres realitzades. Aquests documents poden ser necessaris si busques una compensació o si necessites demostrar que les obres eren necessàries.

Davant el dubte, és recomanable consultar a un gestor o administrador de finques, com AdHernández, on podem oferir-te assessorament legal i tècnic sobre com procedir en el teu cas específic.

En conclusió, encara que els inquilins poden realitzar obres de conservació en els seus habitatges de lloguer, és fonamental fer-ho amb coneixement de la normativa vigent i, en la mesura que sigui possible, en acord amb el propietari.

La comunicació clara i la documentació adequada són claus per a garantir que tant inquilins com propietaris mantinguin els seus drets protegits. En AdHernández, som aquí per a ajudar-te a navegar aquestes i altres qüestions relacionades amb la gestió i administració de finques.

¿Tienes alguna duda?

Contacta con nosotros

Compare listings

Compare
Call Now Button