Tens un veí molest? Com actuar?

vecinos-molestos

Hi ha una certa creença sobre que els veïns d’un edifici es van a dur malament en la majoria dels casos. Encara que això no hauria de ser una regla general, els problemes de convivència en un edifici són alguna cosa bastant freqüent. Si ens trobem amb un veí molest, què fer?

Abans de procedir a denunciar un veí molest convé saber en quins casos ens donaran la raó. Tenir un veí problemàtic no sempre és denunciable. Cal saber quines són les conductes que afecten la convivència i que legalment estan contemplades com a motiu de denúncia.

Hi ha una àmplia normativa que recull aquest tipus de situacions i que determina les normes i com actuar amb un veí molest.

actuar ante un vecino molesto

Per què ens molesta el nostre veí?

Un dels principals problemes de convivència és el soroll. En aquest cas, les normes són molt clares i es fixen estrictament els límits en decibels que, depenent del municipi, poden variar entre 35 i 25 decibels segons es produeixin durant el dia o la nit.

Els sorolls dels veïns són una molèstia important i és bo saber que si superen els límits legals són sancionables.

Existeixen molts altres possibles conflictes entre veïns. Alguns d’ells tenen a veure amb l’ús privat d’elements i espais comuns per part d’un propietari o d’un veí de lloguer molest. En aquests casos cal recordar el caràcter comunitari d’aquests elements.

Com actuar davant d’un veí molest?

actuar ante un vecino molesto

Però ¿com actuar amb un veí molest? Si ha fallat la comunicació verbal, cosa que succeeix habitualment, es pot trucar a la policia perquè revisi si l’activitat molesta està fora de la normativa. En casos de sorolls o activitats contra el medi ambient, es pot interposar demanda penal.

Igualment es pot acudir a l’Ajuntament perquè prengui cartes en l’assumpte mitjançant la comprovació per part dels seus tècnics.

Encara que, abans d’arribar a aquestes solucions, s’hauria d’exigir al president de la comunitat que sol·liciti formalment un canvi d’actitud a l’veí problemàtic.

Si encara amb aquestes mesures no s’aconsegueix canviar la situació, es pot acudir a l’jutjat civil o contenciós administratiu amb totes les proves possibles de l’activitat que ocasiona les molèsties i dels veïns implicats. Es poden arribar a situacions extremes en què la convivència resulta molt complicada. Alguns afectats fins i tot poden plantejar expulsar un veí de la comunitat, si bé per arribar a aquest extrem cal demostrar amb proves que es realitza una activitat molesta, insalubre, nociva, perillosa o il·lícita.

Una cosa com fer fora els teus veïns hauria de ser sempre l’última solució.

Sempre és complicat encertar en la forma d’actuar amb un veí molest. Els problemes de convivència són habituals però les normes també són estrictes i protegeixen a tots davant dels abusos d’alguns. És cert que els veïns molestos necessiten solucions, en alguns casos imaginatives i en altres casos decidides i contundents. Seria ideal poder arribar a enteses i acords amb els veïns problemàtics perquè cessessin en les seves molèsties. En molts casos això no és possible, i per desgràcia, no quedarà més remei que denunciar el veí molest perquè hi hagi un canvi efectiu en la situació.


Tens algun dubte?

Per a qualsevol consulta que tinguis pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Compare listings

Compare
Call Now Button