És necessari col·legiar-se per a ser administrador de finques?

requisitos administrador fincas

En l’actualitat, la figura de l’administrador de finques ha adquirit una rellevància cada vegada major en l’àmbit de la gestió immobiliària. Aquests professionals exerceixen un paper fonamental en l’administració i manteniment de propietats, tant en el sector residencial com en el comercial. No obstant això, sorgeix la pregunta: és realment necessari col·legiar-se per a exercir com a administrador de finques?

Requisits legals per a ser administrador de finques a Catalunya

Segons la legislació vigent a Catalunya, específicament la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per a exercir l’activitat d’administració de finques, és obligatori estar col·legiat per a poder exercir com a administrador de finques en aquesta comunitat autònoma.

L’article 116 de la Llei 18/2007 estableix que “els administradors de finques han d’estar col·legiats en el Col·legi Oficial d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida o en el Col·legi Oficial d’Administradors de Finques de Tarragona i Terres de l’Ebre, segons correspongui per raó del territori, per a poder exercir l’activitat”.

A més, el Decret 12/2010 especifica que “per a exercir l’activitat d’administració de finques a Catalunya, és necessari estar col·legiat en el col·legi professional corresponent, d’acord amb l’àmbit territorial d’actuació”.

Avantatges d’estar col·legiat com a administrador de finques

Més enllà dels requisits legals, estar col·legiat com a administrador de finques ofereix una sèrie d’avantatges tant per als professionals com per als propietaris i comunitats de veïns:

requisitos administrador fincas

Conseqüències d’exercir sense estar col·legiat

Exercir com a administrador de finques sense estar col·legiat a Catalunya comporta una sèrie de conseqüències legals i professionals:

En conclusió, a Catalunya, específicament a Barcelona, és obligatori estar col·legiat per a poder exercir com a administrador de finques, tal com ho estableix la Llei 18/2007 i el Decret 12/2010. A més de complir amb els requisits legals, la col·legiació ofereix una sèrie d’avantatges que garanteixen la professionalitat, la formació contínua, la protecció de responsabilitat civil i l’accés a recursos i serveis especialitzats. Per tant, és fonamental que els administradors de finques a Barcelona i Catalunya compleixin amb aquest requisit per a exercir la seva professió de manera legal i responsable.

¿Tienes alguna duda?

Contacta con nosotros

Compare listings

Compare
Call Now Button