Quines activitats es poden desenvolupar en una terrassa comunitària?

Les terrasses comunitàries a Barcelona estan subjectes a una sèrie de normatives i regulacions establertes tant per l’Ajuntament de Barcelona com per la Generalitat de Catalunya. Aquestes normatives pretenen garantir un ús adequat dels espais comuns i evitar conflictes entre veïns.Si bé l’objectiu d’aquest article no és oferir un assessorament legal detallat, sí que proporciona una visió general de les activitats permeses i les que podrien requerir permisos o estar subjectes a restriccions.

Jardineria, agricultura urbana i espais de lectura i relaxació

Es permet l’ús de les terrasses comunitàries per a la jardineria i l’agricultura urbana, sempre que es respectin les normatives municipals i es garanteixi que no es causin danys estructurals o molèsties als veïns. És important no sobrecarregar la terrassa amb pes excessiu i assegurar-se que l’aigua no causi filtracions.

Per part seva, crear espais de lectura i relaxació està permès, però és essencial garantir que el mobiliari utilitzat sigui adequat per a exteriors i que no s’instal·lin estructures permanents sense el consentiment de la comunitat i el degut permís si és necessari.

Esdeveniments, reunions socials i celebracions temàtiques

La celebració d’esdeveniments i reunions és possible, però han de respectar-se les normatives de soroll i horaris establerts. És fonamental evitar molèsties als veïns, especialment durant la nit. A més, no es poden superar unes certes capacitats de persones per a no sobrecarregar la terrassa.D’altra banda, i igual que amb altres esdeveniments, les celebracions temàtiques han de respectar les normes de soroll i horari, i no han de sobrepassar la capacitat màxima de persones permeses a la terrassa.

¿Tienes alguna duda?

Contacta con nosotros

Espais de joc per a nens, classes i tallers

Es poden instal·lar àrees de jocs sempre que es garanteixi la seguretat dels nens i no es causi molèstia a altres veïns. Les estructures no han de ser permanents tret que s’obtingui el permís corresponent.D’altra banda, les classes i tallers a l’aire lliure són possibles si es mantenen dins dels límits de soroll i no generen molèsties per als residents. En cas de ser activitats comercials, s’han de tenir en compte les regulacions corresponents i possiblement obtenir permisos.

Zones d’exercici i espais de treball i co-working

Les zones d’exercici, com un petit gimnàs a l’aire lliure, estan permeses sempre que no s’instal·lin estructures permanents sense el degut permís i no causin molèsties als veïns.Una altra opció és establir un espai de co-working, la qual cosa podria requerir permisos especials, especialment si implica un ús comercial. A més, la instal·lació d’infraestructures com a connexions elèctriques i Wi-Fi ha de fer-se sota les normatives corresponents.
Les terrasses comunitàries a Barcelona ofereixen múltiples possibilitats, però sempre és essencial familiaritzar-se amb les normatives i regulacions locals.Si estàs considerant realitzar alguna activitat o modificació a la terrassa comunitària, et recomanem consultar amb professionals, com AdHernández. Això garantirà que totes les activitats es realitzin d’acord amb la llei i sense causar conflictes entre veïns.

¿Tienes alguna duda?

Contacta con nosotros

Compare listings

Compare
Call Now Button