S’han de pagar els deutes de l’antic propietari quan compro un habitatge?

Se-tiene-que-pagar-las-deudas-del-antiguo-propietario-cuando-compro-una-vivienda

Aquesta pregunta té una resposta molt clara: quan un pis té deutes amb la comunitat de propietaris és perquè el seu propietari no ha fet front a les quotes pertinents, per la qual cosa sobre aquest pis recau una càrrega que haurà de ser assumida per l’actual amo de l’habitatge.

Però és això just? És això evitable? Com evitar pagar els deutes de l’antic propietari? Aprofundim en aquest assumpte en les següents línies.

Puc evitar pagar els deutes de l'antic propietari si he comprat un habitatge?

A l’hora de comprar un immoble, cal prestar especial atenció als deutes pendents que pugui tenir l’antic propietari d’aquest, ja que aquests deutes recauen sobre el seu nou propietari. Tanmateix, no tothom sap això, la qual cosa dona peu a molts problemes i maldecaps.

Per evitar que et reclamin deutes de l’antic propietari, has d’acudir a la persona que porta els comptes de la comunitat de veïns —el secretari de la comunitat—. Aquest, amb el vistiplau del president, emetrà un certificat que afirma que tu, com a propietari, estàs al corrent de pagament. Si la comunitat tingués un administrador de finques, hauries de posar-te en contacte amb ell.

pagar la deuda del antiguo propietario

Què diu la llei a Barcelona? A qui se li reclama el deute?

La Llei de Propietat Horitzontal (LPH) en el seu article 9.1, apartat e), estableix dues qüestions sobre aquest tema:

  1. 1. Són obligacions de cada propietari la de contribuir, conformement a la quota de participació fixada en el títol o a l’especialment establert, a les despeses generals per a l’adequat sosteniment de l’immoble, els seus serveis, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització.

  2. 2. L’adquirent d’un habitatge o local en règim de propietat horitzontal, fins i tot amb títol inscrit en el Registre de la Propietat, respon amb el propi immoble adquirit de les quantitats degudes a la comunitat de propietaris. Per al sosteniment de les despeses generals pels anteriors titulars, fins al límit dels quals resultin imputables a la part vençuda de l’anualitat, en la qual tingui lloc l’adquisició. I als tres anys naturals anteriors. El pis o local estarà legalment afecte al compliment d’aquesta obligació.

Tenint en compte tot l’exposat anteriorment, existeixen dos conceptes diferents:

  • L’obligat personal al pagament de les despeses comunes de l’immoble, que serà el propietari de l’immoble que no ha pagat les quotes comunitàries durant el temps en el qual ha estat amo.
  • Que l’habitatge queda afectat, independentment de qui sigui el seu actual amo, al pagament de les despeses comunes de l’anualitat corrent i els tres anys anteriors, encara que l’actual amo no sigui el deutor de la comunitat.

Quines més despeses poden reclamar-te si ets el propietari d'un habitatge?

pagar la deuda del antiguo propietario

Com a nou propietari també se’t pot reclamar l’IBI —Imposat de Béns immobles—. L’IBI es paga anualment a l’Ajuntament del municipi on es troba l’immoble i correspon amb l’any natural, per la qual cosa a l’actual propietari només li correspon pagar l’IBI de l’any de la compra —en concret, dels mesos en què realment ha estat el propietari—.

No obstant això, és necessari parlar amb el venedor per a arribar a un acord sobre els mesos que paga cadascun depenent del moment de la compra, ja que l’IBI anual es paga en els primers mesos de l’any i el venedor pot ser que ja hagi pagat l’any sencer. Per a no tenir sorpreses, s’ha de demanar un certificat a l’Ajuntament on s’indiqui que aquest immoble es troba al corrent de pagaments i que s’han pagat els anys anteriors.

Igual que en el possible deute amb la comunitat, es pot reclamar l’IBI al nou comprador de quatre anys anteriors. Es regula en els articles 66.b, 67.2 i 68.2 de la Llei 58/2003 General Tributària.

Què oferim a Administracions Hernández

Desde 1940, Administraciones Hernández se dedica a gestionar patrimonio inmobiliario, tanto alquileres, como compra venta de propiedades en la ciudad de Barcelona.

Cuenta con varios departamentos especializados, según las necesidades de cada cliente para ofrecer el mejor servicio posible en cada momento a cada uno de sus clientes, sea cual sea su interés personal.

Atención personalizada por parte de expertos en cada una de las materias relativas al sector inmobiliario. Una forma diferente de entender la gestión de alquileres. Dedicación y espíritu innovador… Administraciones Hernández es sin duda una elección a tener en cuenta en Barcelona.

Fincas administraciones hernandez

Tens algun dubte?

Si estàs interessat en conèixer la nostra feina, pots visitar el nostre lloc web

Compare listings

Compare
Call Now Button