Política de Privacitat

———-

Per tal d’aplicar la màxima transparència en els tractaments de dades que realitza PORTAL 24, ADMINISTRACIÓ DE FINQUES HERNÁNDEZ, SL, d’ara endavant ADMINISTRACIONS HERNADEZ, en el marc de la gestió i prestació dels serveis contractats i a través de http://adhernandez.com publiquem la següent informació:

ADMINISTRACIONS HERNADEZ, amb domicili comercial al carrer Aribau, 168 6è 1a, 08036 Barcelona, és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari o interessat, i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, de manera que li facilita la següent informació del tractament i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, de manera que li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del Tractament

Les dades facilitades per l’usuari o interessat s’utilitzaran per a realitzar les operacions previstes dins l’àmbit legal d’aplicació dels serveis prestats per administracions Hernández, la gestió patrimonial, d’administració de finques, gestió de lloguers, de compravenda, gestió de cartera d’immobles , assessorament jurídic fiscal i mantenir una relació comercial amb l’usuari.
Així les operacions previstes per realitzar el tractament són:
• Gestionar les dades per a complir el mandat de la Comunitat de Propietaris per fer la gestió de l’administració de la finca, d’acord amb la normativa vigent aplicable.
• La gestió patrimonial, dels encàrrecs de lloguer o compra venda d’immobles i su administració.
• Assessorament jurídic fiscal relacionat amb els serveis oferts.
• Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS, MMS, comunidades i Xarxes socials o QUALSEVOL Altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per ADMINISTRACIONS HERNANDEZ i relacionades sobre a els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveidors amb els quals AQUEST hagues arribat a algun acord de col·laboració.

Legitimació del Tractament

ADMINISTRACIONS HERNANDEZ està legitimada pel tractament de les dades dels interessats o usuaris, per la relació contractual que regula les prestacions de serveis que ofereix i sota consentiment exprés d’aquests de facilitar les seves dades per a les finalitats anteriorment relacionades i a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre els parts.
En cas que l’usuari o interessat no faciliti le seves dades o es negui al tractament, no es podrà donar resposta o oferir el servei sol·licitat.

Criteris de conservació de les dades

ADMINISTRACIONS HERNADEZ conservarà les seves dades mentre es mantingui la relació contractual de prestacions de serveis i per aquells i aquelles que la normativa comptable-fiscal aplicable estableixi.
L’usuari mantindrà les dades actualitzades i es compromet a notificar QUALSEVOL variació a ADMINISTRACIONS HERNANDEZ.
Es donara de baixa quan es manifesti de manera expressa que no hi ha interès per mantenir les dades per a complir alguna de les finalitats del TRACTAMENT i quan ja no siguin necessaris per a aquesta finalitat.
Les dades es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció de les MATEIXES.

Comunicació de les dades

En cap cas les dades facilitades per l’usuari o interessat seran cedides a tercers sense el seu consentiment excepte els que siguin necessaris transmetre a les administracions tributàries d’acord amb la normativa fiscal aplicable.

Drets que assisteixen a l’usuari
En qualsevol moment l’usuari pot exercir els seus drets:
• Dret d’accés, rectificació, supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
• Dret a la portabilitat de les seves dades.
• Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
• Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

• Adreça postal: ADMINISTRACIONS HERNADEZ, c / Aribau, 168 6è 1a, 08036 Barcelona
• Correu electrònic: info@adhernandez.com
Indicant quin dret es vol exercir i acompanyant la sol·licitud d’una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

Informació adicional

MESURES DE SEGURETAT. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, ADMINISTRACIONS HERNADEZ està complint amb totes les disposicions de la normatives de l’RGPD, per al tractament de les dades personals sota la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 de l’RGPD, els que són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
ADMINISTRACIONS HERNADEZ garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix la RGPD, per protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Compare listings

Compare
Call Now Button