Avís legal i condicions d’ús

———-

El present avís legal regula, segons la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i el Reglament General de Protecció de Dades, l’ús i la utilització de la pàgina web http: //adhernandez.com/ (des d’ara lloc web), de què és titular, Portal 24 Administració de Finques Hernández SL, amb CIF B 58611013, amb domicili comercial en carrer Aribau, 168 6è 1a, 08036 Barcelona, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 44320, foli 126, full B-452.689, (des d’ara Administracions Hernández)

Aquest lloc web ha estat creat amb la finalitat de donar a conèixer la informació i serveis que ofereix Administracions Hernández.

L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@adhernandez.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de ADMINISTRACIONS HERNANDEZ confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ADMINISTRACIONS HERNANDEZ, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’ ADMINISTRACIONS HERNANDEZ proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis de contacte facilitats per ADMINISTRACIONS HERNANDEZ per a la sol·licitud d’informació, l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ADMINISTRACIONS HERNANDEZ contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEPCIONS DE RESPONSABILITAT

ADMINISTRACIONS HERNANDEZ no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ADMINISTRACIONS HERNANDEZ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ADMINISTRACIONS HERNANDEZ no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

ADMINISTRACIONS HERNANDEZ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix el Reglament 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals , (LOPDGDD), ADMINISTRACIONS HERNANDEZ informa als usuaris del seu lloc web que aplica la política de privacitat indicada en l’apartat d’aquest lloc web, a dades personals recollides mitjançant els formularis a les seves pàgines. Per ampliar informació premi aquí.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ADMINISTRACIONS HERNANDEZ, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

TOTS ELS DRETS RESERVATS

En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ADMINISTRACIONS HERNANDEZ.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ADMINISTRACIONS HERNANDEZ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’ ADMINISTRACIONS HERNANDEZ.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ADMINISTRACIONS HERNANDEZ es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte, als jutjats de Barcelona. 

Compare listings

Compare
Call Now Button